TRI ÂN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Viết Phương

1. Lòng Chúa xót thương, nơi Thánh Tâm Ngài suối nguồn tình yêu chan chứa. Lòng Chúa xót thương, nơi trái tim Ngài lòng từ nhân tha thứ vỗ về. Lòng Chúa xót thương, bao la hồng ân cho toàn dân kín múc nguồn ân phúc. Chúa ơi! Chính Ngài là niềm cậy trông trọn đời con xin tín thác nơi Ngài.

ĐK. Ôi bao la lòng thương xót Chúa, luôn giang rộng vòng tay yêu thương. Ban cho ai lầm đường lạc bước, biết quay về trong vòng tay nhân ái. Xin tri ân lòng thương xót Chúa, nơi gian trần Ngài luôn ban ơn. Xin tri ân Lòng thương xót Chúa, mãi mãi muôn đời, vạn lời ca, xin tán dương lòng Chúa xót thương.

2. Lòng Chúa xót thương, con cái của Ngài giữa đời trần gian mê đắm. Lòng Chúa xót thương, dâng trái tim mình làm thần lương nuôi sống thế trần. Lòng Chúa xót thương tay trong bàn tay dắt dìu đưa qua muôn vàn sóng gió. Chúa ơi! Chính Ngài là niềm cậy trông để toàn dân luôn kính bái tôn.