HÁT MỪNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Viết Phương

1. Vượt qua đau thương, Các Ngài trở nên hy lễ. Dâng về Nhan Chúa, như hoa trái đầu mùa tốt tươi. Máu đào tuôn rơi, niềm tin yêu minh chứng giữa đời. Nên gương sáng ngời, cho muôn người đến muôn muôn đời.

ĐK. Ngợi ca Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là con yêu của Cha trên trời, đã chứng minh niềm tin mãnh liệt. Hiệp cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nguyện xin Cha chí nhân chí lành, cho muôn người vững một niềm tin.

2. Ngày xưa gian nan, quyết một lòng theo chân Chúa. Giữ trọn niềm tin, nên nhân chứng một đời tín trung. Nay đoàn con đây, niềm tin yêu vững chí sẵn sàng. Theo gương Các Ngài yêu thương nhiều muốn luôn phục vụ.