XIN CHA THƯƠNG XÓT
Viết Phương & Thanh Lâm

1. Trong gian nan nguy khó con chạy đến bên Lòng Cha Xót Thương. Trong hoang mang lo lắng xin giữ gìn đời con tháng ngày.

ĐK.Vì lòng Cha bao dung là Đấng duy nhất tốt lành. Con chạy đến van xin Cha không bao giờ chê chối. Vì tình Cha bao la rộng ban ân phúc hải hà. Xin phù giúp chúng con vượt qua muôn ngàn đau thương.

2. Bao mây đen giông tố đang phủ kín trên mặt đất Chúa ơi! Trong đau thương kinh hãi xin tay Ngài chở che giữ gìn.

3. Thuyền đời nhiều sóng gió sao Người vẫn cứ hoài ngủ yên. Xin mau mau cứu vớt khỏi ba đào nguy nan hãi hùng.

4. Lòng vạn lòng tha thiết, khẩn cầu với hy vọng chứa chan. Mây đen hay bão tố vững tin Ngài hằng luôn giữ gìn.