TÔN VINH ĐẤNG SÁNG TẠO
Viết Phương

1. Mưa nắng đêm ngày xoay vần theo năm tháng. Cây trái trĩu cành bốn mùa mãi lộc xanh. Tay Chúa tác thành cho vạn vật sinh sôi. Chúa muốn con người vui hạnh phúc trong Ngài.

ĐK. Tôn vinh nào tôn vinh Chúa cả đất trời. Ngài là Chúa, Thiên Chúa vua tình yêu. Ca vang nào ca vang khúc nhạc uy hùng. Nào toàn dân hãy ngợi ca Chúa ta.

2. Gió mát trăng thanh ánh mặt trời lấp lánh. Biển lớn sông dài núi đồi mãi đẹp tươi. Tay Chúa tác thành bao la tình khôn ví. Danh Chúa cao vời vang vọng mãi muôn đời.