NGUỒN MẠCH THƯƠNG XÓT
Nguyên Kha

Đk. Kính lạy Máu và Nước đã trào tuôn từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như nguồn mạch thương xót chúng con! Con xin tín thác nơi Ngài! Con xin tín thác nơi Ngài!

1. Tình của Chúa ngọt ngào hơn mật ong! Tình thương Chúa cao vời hơn Thái Sơn! Con xin tín thác trọn vẹn nơi Ngài! Con luôn trông cậy lòng Chúa xót thương!

2. Nài van Chúa nguồn mạch ơn bình an. Trào tuôn Nước tinh tuyền nơi Thánh Tâm. Rửa sạch muôn lỗi tội trên thế trần. Muôn muôn tâm hồn được nên tinh tuyền!

3. Nài van Chúa nguồn mạch muôn hồng ân. Nguồn ơn thánh tuôn trào trên chúng con! Cho con kiên vững tin yêu Chúa luôn. Thắm thiết suốt đời tình mãi sắt son!