XIN Ở MÃI BÊN CON
Ngọc Linh

1. Mong manh, đời con mong manh, mong manh như làn sương khói. Chúa biết con đây, con đây đâu có là gì, mang thân bụi cát, bụi cát hư nát. Chỉ có Ngài, chỉ có Ngài tồn tại đến muôn muôn đời, đến muôn muôn đời.

ĐK. Xin cho con no say tình Chúa. Xin cho con, xin cho con no say tình Chúa, và một đời tha thiết yêu Ngài. Con xin dâng muôn lời cảm mến. Nguyện xin luôn ở mãi với con.

2. Yêu thương, dạt dào yêu thương, yêu thương con từ xa trước. Chúa xuống ơn thiêng như muôn sao sáng trên trời, khi con lầm lũi ủi an soi lối. Bởi chính Ngài, bởi chính Ngài là nguồn sức thiêng muôn đời, sức thiêng muôn đời.

3. Bên con Ngài ở bên con, bên con trong từng giây phút. Vỗ giấc an vui như tay thân mẫu dịu hiền, nâng niu trìu mến chở che năm tháng. Bởi chính Ngài, bởi chính Ngài là nguồn sống vui miên trường, sống vui miên trường.