DÂNG LỜI NGUYỆN CẦU
Ngọc Linh

1. Xin dâng Ngài một cánh hoa mọn hèn là lòng con ước muốn như cánh hoa trắng trong tinh tuyền dâng lên Ngài, Ngài ơi!

ĐK. Xin yêu thương còn mãi trong cuộc đời. Xin dâng trao cuộc sống cho muôn người. Mong đời con đẹp nghĩa hiến dâng.

2. Xin dâng Ngài này bánh thơm rượu nồng là lòng con ước muốn như lễ dâng ngát hương muôn đời bao ân tình đầy vơi.

3. Xin dâng Ngài trọn ước mơ tầm thường là vầng tim nhỏ bé mong sống trong thánh ân của Ngài dâng cho Ngài mà thôi.