LỜI KINH DÂNG MẸ 1
Lm. Phong Trần

1. Lời kinh mân côi con dâng: kính mừng Maria đầy ơn phúc, là lời ca khen tôn vinh, tôn vinh Mẹ được Chúa đoái thương. Lời kinh mân côi con dâng, dâng Mẹ với lòng mến thiết tha, và lời ca khen chúc tụng, chúc tụng Mẹ diễm phúc muôn đời.

ĐK. Ngợi khen Mẹ đầy ơn phúc hơn mọi người nữ (Xin cầu cho chúng con). Ngợi khen Mẹ được diễm phúc Chúa luôn ở cùng (Xin cầu cho chúng con Mẹ ơi). Mẹ ơi xin thương nâng đỡ đoàn con dưới thế (Xin nâng đỡ con). Xin thương cầu bàu cầu cùng Chúa cho chúng con.

2. Lời kinh mân côi con dâng, dâng Mẹ muôn hoa thơm lòng hiếu kính. Cùng lời ca con dâng lên, muôn hoa lòng tỏa hương ngát bay. Mẹ ơi đây bao con tim, xin Mẹ thương dìu dắt dẫn đưa, vượt ngàn gian nan trong đời, để cùng được vinh phúc quê trời.

3. Đoàn con dâng muôn câu ca, kính mừng Maria Mẹ Thiên Chúa. Mẹ được tôn vinh ca khen, muôn muôn đời và muôn thế hệ. Mẹ sinh Giêsu Ngôi Hai, con Mẹ cũng là Đấng cứu tinh. Mẹ là sao mai huy hoàng, muôn ngàn đời luôn mãi ca tụng.