HÃY GIỮ LỜI THẦY
Phạm Trung

1. Hãy giữ lời Thầy nếu con than thiết mến yêu Thầy. Khi gặp gian truân lời Thầy sẽ nâng đỡ con. Khi gặp đau thương lời Thầy thêm sức cho tâm hồn. Vững tin nơi Thầy vì lời Thầy là sức mạnh cho con.

ĐK. Lạy Chúa xin tri ân lời hằng sống của Ngài. Cho đời con tựa như mùa xuân yêu thương. Lạy Chúa xin tri ân lời hằng sống của Ngài. Cho hồn con tựa như hương trầm dâng lên Chúa.

2. Hãy giữ lời Thầy nếu con tha thiết mến yêu Thầy. Khi lòng đơn côi lời Thầy sẽ an ủi con. Khi lòng lo toan lời Thầy chan chứa bao hy vọng. Vững tin nơi Thầy vì lời Thầy là đá tảng con nương.

3. Hãy giữ lời Thầy nếu con tha thiết mến yêu Thầy. Khi lòng u mê lời Thầy sẽ soi sáng con. Khi gặp nguy nan một lòng tín thác nơi danh Thầy. Vững tin nơi Thầy vì lời Thầy nguồn cứu độ cho con.