MẸ LÊN TRỜI
Lm. Nguyễn Duy


ĐK: Mẹ lên trời giữa một ngày vui chan chứa Thiên Đường hòa chung nhân thế chúc vinh Mẹ Chúa cao quang. Mẹ lên trời hưởng muôn hạnh phúc mãi thôi chúng con muôn đời ngợi khen Danh Mẹ quyền uy đáng mến. Mẹ lên trời diễm lệ vầng trăng theo gót sao mọc triều thiên không ngớt nắng mai nhuộm tà xanh mướt. Mẹ lên trời đoái thương đoàn con khắp nơi đêm ngày thành tâm van nài Thiên Đường là chốn nghỉ ngơi.

1. Mẹ trinh trắng hơn cánh hoa huệ thắm xinh hơn tuyết rơi trên non ngàn chẳng vướng tội tình. Tràn ân phúc Thiên Sứ lạy mừng kính tôn chính Mẹ là Thân Mẫu con, con ở trong tình Mẹ mãi luôn. Mẹ đã sống nuôi dưỡng Ngôi Lời giáng lâm lo lắng chu toàn sứ mạng: Mẹ Chúa Thiên Đàng. Và ngày nay Thiên Chúa triệu về trời cao lãnh nhận Thiên Chức Nữ Vương trên chốn Thiên Đình vinh quang.

2. Mẹ thương đoái ban sức cho đoàn chúng con luôn sống theo Lời Chúa dạy xây đắp tình người. Nguyện Mẹ thương soi sáng đường đời khó nguy có Mẹ nào con hãi chi hướng trời cao đoàn con bước đi. Mẹ thương giúp liên kết muôn người chúng con vui sống trong tình chân thật: Yêu Chúa yêu người. Và luôn biết yêu mến làm đẹp Việt Nam nước Việt quê hương chúng con Mẹ hãy ban mùa vinh quang.