THẬP GIÁ XƯA
Nguyễn Đức Mậu & Phanxicô

1. Thập Giá xưa lễ dâng tuyệt vời là hy tế tình yêu cứu đời.

ĐK. Xin dâng lên bánh rượu tình yêu, con mong sao Chúa thương con nhiều.

2. Thập Giá xưa Chúa tôi gục đầu gọi đoàn con nhìn lên khấn cầu.

3. Từ Trái Tim thiết tha dịu hiền tình yêu Chúa ngàn năm vững bền.

4. Nguyện Trái Tim đã trao máu hồng gọi lòng con tình yêu thắm nồng.