XIN DÂNG LÊN
Phanxicô

1. Xin dâng lên của lễ thiết tha với lời ca trìu mến.

ĐK. Dâng lên Ngài là dâng lên Ngài, xin an ủi tháng ngày.

2. Xin dâng lên hôm nay mưa đã phai, dâng nắng ấm ngày mai.

3. Xin dâng lên sục sôi biển thù oán, êm đềm gió thanh bình.

4. Xin dâng lên cây đời mau tàn úa, con tựa nương vào Chúa.