KÍNH DÂNG NGÀI
Phanxicô

1. Kính dâng Ngài tấm bánh, kính dâng Ngài chén nho này.

ĐK. Kính dâng Ngài ôi Thiên Chúa muôn đời, Trời yêu thương.

2. Tháng năm dài sẽ đến, trái tim này, ước mơ này.

3. Kính dâng Ngài nước mắt, kính dâng Ngài nét môi cười.

4. Tấm linh hồn héo hắt, trót mơ màng bước hoang đàng.

5. Kiếp con người yếu đuối, sống trong đời ngước lên trời.