EPHATA
Thiên Đan

ĐK: E-pha-ta! Hãy mở ra! E-pha-ta! Hãy mở ra! E-pha-ta! Hãy mở ra! E-pha-ta! Hãy mở ra!

1. Hãy ra đi đến với người nghèo và gặp gỡ sẻ chia tình yêu. Hãy mở ra con đường Bác Ái, và sẵn sàng ra vùng ngoại vi.

2. Tránh bất công, hãy sống công bằng, người nghèo vẫn luôn mong chờ ta. Gieo tình thương tôn trọng sự sống, quyền con người nhớ hoài đừng quên.

3. Hãy chung tay bảo vệ môi trường, và đừng phí thiên nhiên tài nguyên. Ngôi nhà chung, công trình Thiên Chúa, muôn thế hệ sống trong niềm vui.

4. Sống yêu thương, sống chung huynh đệ, huyền nhiệm Chúa Ba Ngôi từ đây. Đón nhận nhau, chân thành tha thứ, để thấy được giá trị đời tu.

5. Sống chứng nhân, đức tin vững bền, để người trẻ in sâu vào tim. Để truyền thông giá trị Ki-tô giáo và Tin Mừng loan truyền mọi nơi.