VỚI CON VÀO ĐỜI
Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Với con vào đời cùng tìm đến những ai đói nghèo. Với con vào đời đến với người đói rách tanh hôi. Với con vào đời tìm trẻ thơ đời thiếu tiếng cười. Với con vào đời đưa Tin Mừng niềm vui đến muôn nơi.

ĐK: Cùng Chúa ta vui lên đường. Cùng Chúa khó nguy coi thường. Vì Chúa chấp nhận tha nhân. Vì Chúa yêu người hiến thân.

2. Với con vào đời dù trời nắng gió mưa lạnh lùng. Với con vào đời đến với người kiếp sống đơn côi. Với con vào đời tìm bệnh nhân cuộc sống giá lạnh. Với con vào đời cứu giúp người nghèo áo rách bơ vơ.

3. Đến với con người dù cuộc sống khó khăn cơ cùng. Đến với con người chung lao động cuộc sống đơn sơ. Đến với mọi người, người bệnh đau mồ côi khó nghèo. Đến với mọi người cứu linh hồn về với Chúa thương yêu.