THÁNH LINH TÌNH YÊU
Lm. Huyền Linh

ĐK: Lạy Thánh Linh tình yêu con nay xin tận hiến, thân xác linh hồn con để kết hợp với Ngài.

1. Vì yêu mến Ngài đến thánh tẩy hồn con và chọn con trở nên đền thờ Thiên Chúa. Ngài khao khát thân xác con được vẹn trong, Ngài khao khát con sống nên một với Ngài.

2. Vì yêu mến Ngài đến để chữa lành con đặt vào con quả tim và Thần Khí mới. Ngài khao khát luôn mãi biến đổi hồn con để trở nên nhân chứng cho tình yêu Ngài.

3. Vì yêu mến Ngài đến ủi an hồn con đường đời con Ngài luôn đồng hành nâng đỡ. Ngài khao khát trong mỗi vui buồn khổ đau, Ngài khao khát con nhớ kêu cầu Danh Ngài.