DÂNG TÂM HỒN ĐÊM ĐÔNG
Phanxicô

ĐK. Dâng lên, dâng lên Chúa tâm hồn ấm trong đêm đông. Trong đêm đông. Núi rừng vang tiếng lòng tri ân, con dâng Chúa niềm tri ân.

1. Xin dâng Chúa thế gian an bình, Chúa đã chọn xuống đây hạ sinh, cùng con ngắm mây trắng suối xanh cây cao đồi cao. Xin dâng lòng con nguyện khắc ghi hoài. Chúa thương yêu, Chúa thương yêu, lòng con nguyện nhớ nhớ hoài.

2. Xin dâng Chúa lúa thơm nương đồng, dâng men rượu ấm trong mùa đông, cùng năm tháng như nước mãi trôi đi trên giòng sông. Xin dâng lời ca vọng khắp núi đồi. Khắp muôn nơi, khắp muôn nơi, tình yêu nguyện nhớ nhớ hoài.