ÔI LẠY CHA
Lm. Phương Anh

1. Ôi lạy Cha, thật tình con đây chẳng đáng con Cha, mà lòng Cha sao yêu mến con hoài. Ôi lạy Cha, tội tình của con, Cha chẳng đoái hoài mà lòng Cha chỉ yêu mà thôi.

ĐK: Cha ơi!, thật tình con đây quay bước trở về, về cùng Cha với Cha mà thôi. Cha ơi!, con nay xin quyết, xin quyết trở về, về cùng Cha, với Cha muôn đời.

2. Ôi lạy Cha, sao Cha quá thương con, mà Ngài đành tâm gởi xuống cho con, con yêu dấu Ngài. Ôi lạy Cha, thập giá Con Cha, nặng gánh đôi vai, vì tội lỗi con và muôn loài.