DÂNG LÒNG THỐNG HỐI
Quốc Thái

1/ Này đây bánh tiến dâng, dâng về Cha. Này rượu nho tiến dâng với lòng thiết tha. Bước chân trên đường dài lòng con đã đi xa tình Ngài. Nên giờ đây nhìn lên nhan Chúa mắt hoen lệ sầu.

ĐK: Con xin dâng lên đây trót linh hồn đầy tội lỗi. Con xin dâng lên Thiên Chúa tâm tình lòng thống hối. Con xin dâng lên đây lòng tan nát khiêm cung, Chúa muôn đời khoan dung, xin thứ tha bao tội nhơ.

2/ Cùng hiệp nhất lễ dâng, trong tình thương tựa giọt nước biến tan trong rượu ngát hương. Tiến dâng trên bàn thờ như hy lễ năm xưa nhiệm mầu con cậy trông Ngài thương nghe tiếng thiết tha nguyện cầu.