THẦN LINH CHÚA
Lm. Xuân Thảo & Khoa Tâm

ĐK: Thần Linh Chúa trên tôi Ngài đã hiến thánh tôi. Ngài dìu tôi đi, đi về, về ngàn hướng. Để công bố an vui, để loan báo hòa bình, bình an cho muôn dân.

1. Ngài sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, Ngài sai tôi đi đến với muôn dân. Ngài sai tôi đi với người thanh bần, đi với người nghèo chia sớt lầm than. Ngài sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, Ngài sai tôi đi nói với muôn dân. Rằng Chúa đã đến, Chúa đã đến gần phúc cho người nào biết đón nhận Ngài.

2. Ngài sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, Ngài sai tôi đi thắp sáng tin yêu. Ngài sai tôi đi giữa lòng nhân loại chứng tích một đời, chứng tích tình yêu. Ngài sai tôi đi với người lao tù, Ngài sai tôi đi với tiếng than van. Hãy kiên tâm đi Chúa đã đoái nhìn, Chúa đã chạnh lòng thương yêu trọn niềm.

3. Ngài sai tôi đi mang lời an bình, Ngài sai tôi đi với bước chân xa. Ngài sai tôi đi đến cùng thiên hạ, đến với từng nhà cầu chúc bình an. Tình thương mênh mông Chúa đã đón mời, trần gian hôm nay Chúa đã thương yêu. Và thương yêu hơn những người đau sầu, khóc lọc ngậm ngùi nước mắt một đời.

4. Ngài sai tôi đi mang lời an bình, Ngài sai tôi đi cất tiếng ca vang. Tình Cha thương ta sáng tựa sao trời, xanh hơn biển cả nước mắt mẹ cha. Mời tôi ra đi dẫu rằng e ngại, mời tôi ra đi mắt hướng lên cao. Đồng lúa khoe tươi thơm mùi hương nồng chính Chúa mời gọi ra đi gặt về.