THÁNH TÔMA TOÁN
Phanxicô

ĐK. Có Chúa đỡ nâng, con người như núi đá, ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.

1. Nghe chuyện ngày xưa, có một người già nua, vì tuyên xưng Đạo Chúa, bị trói trong chiều mưa. Bị đày giữa nắng trưa, bị bỏ đói trong tù, người chẳng quên Chúa Trời, người chẳng mất niềm tin.

2. Trang sử ngày xưa nói cho người ngày nay: Niềm tin ta nhỏ bé, nhờ Chúa nên trọng thay. Người chẳng vững bước chân, từng bỏ Chúa hai lần, nhờ hồng ân đỡ đần, người tìm thấy mùa xuân.

(Kết) Người là TÔ-MA TOÁN, Thánh Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam.