THÁNH ANTÔN NGUYỄN HỮU QUỲNH
Phanxicô

1. Một đời người lo chuyện nghĩa nhân, bảy mươi hai năm vì cõi đời. Khi Chúa gọi mời, người ra đi, hiến dâng mạng sống vì Nước Trời.

ĐK. AN-TÔN NGUYỄN HỮU QUỲNH, con người yêu thương. Muôn năm mãi ngời sáng tên Người Anh Hùng.

2. Người làm người cha ngời tấm gương, mở tay lương y để cứu đời. Nhân đức tuyệt vời đẹp Quê Hương, máu hồng tô thắm vạn nẻo đường.