LỄ DÂNG ĐẦU XUÂN
Lm. Nguyên Lễ

1. Chúa ơi nay mùa xuân đến đây rồi, ngoài trời muôn chim ca hót, ngàn hoa đang khoe hương sắc, đến quỳ đây con dâng Chúa hiến lễ đầu xuân.

ĐK. Dâng Chúa tuổi xuân, dâng Chúa tình yêu, và xin dâng trọn xác hồn. Xin Chúa dủ thương, ban xuống hồng ân, cho năm mới luôn an lành.

2. Chúa ơi đây rượu ngon bánh thơm nồng, là ngàn hy gian khó, đoàn con xin dâng lên Chúa, mong Ngài ban cho xuân đến khắp cõi trần gian.

3. Chúa ơi con nguyện dâng quyết tâm này, từ rày noi theo gương Chúa, đời con hy sinh dâng hiến, để rồi đây trong yêu mến thế giới đổi thay.