MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG
Lm. Nguyên Lễ

ĐK. Xuân về trên muôn hoa, xuân về trong câu ca, xuân về khắp muôn nhà, chúng con cùng tạ ơn Thiên Chúa. Xuân về xuân yêu thương, xuân về xuân quê hương, xuân về nguyện Chúa cho người, được sống an bình, ước mơ đẹp xinh.

1. Chúa đã khứng ban, mùa xuân cho khắp muôn người, cảm mến Chúa ban, mùa xuân đến trong cuộc đời.

2. Hãy cất tiếng ca, mừng xuân tươi thắm mọi nhà, cảm mến Chúa xuân, bằng thương mến nhau chan hòa.