CON LÀ AI
Hương Đan.

1. Là ai, con là ai trong biển người. Là ai, con là ai mà Chúa chọn con. Con là ai mà Chúa yêu thương để trở thành Linh mục, Linh Mục của Chúa. Bụi tro, thân bụi tro con có gì. Là chi, con là chi mà Chúa chọn con. Khi đời con còn lắm tơ vương, mà Chúa đã thương chọn sai con đi loan báo Tin Mừng.

ĐK. Xin cho con mãi là Linh Mục, sống chứng nhân và trở thành ánh sáng. Suốt cuộc đời phục vụ tha nhân bằng khối tình, bằng con tim của Ngài.

2. Ngược xuôi, thân ngược xuôi giữa biển đời. Tội nhơ, tâm hồn con đã vướng tội nhơ. Con là chi mà Chúa sai đi để ban Lời tha tội dẫu đời hoen úa. Chiều buông nghe lòng dâng bao nỗi niềm. Từng đêm, đêm từng đêm con vẫn nguyện xin. Cho tình con bền vững trung kiên làm chứng nhân Nước Trời cho con nên men muối ướp đời.