HIẾN LỄ CUỘC ĐỜI
Thanh Lâm (Song Mộc)


1. Dâng xin dâng lên Chúa hiến lễ cuộc đời đẹp ngời ân phúc. Đây con xin dâng hiến xác thân linh hồn, thuộc trọn nơi Chúa.

ĐK. Như nai khao khát ước mong đến suối nguồn. Như chim tung cánh về đỉnh núi cao xanh. Bao năm thao thức nay con về bên Chúa. Hồn con nghỉ an trong Ngài Đấng Cứu Chuộc của con.

2. Van xin Cha chí ái thứ tha lỗi lầm phận người mỏng manh. Xin yêu thương đưa lối tới quê Thiên Đình, cuộc đời hiển vinh.