DÂNG LỄ AN TÁNG 4
Cao Huy Hoàng

ĐK. Dâng xin dâng lên Chúa lễ dâng hồn xác con người. Trọn một đời dương thế từng vì yêu từng xót xa lệ rơi. Dâng xin dâng lên Chúa nỗi thương đau vì lòng vương vấn tội. Xin khoan dung tha thứ, đưa về trời cao Chúa ơi.

1. Xót xa thay chỉ còn lại đây tấm thân bất động này, tấm thân đã qua bao ngày hạnh phúc và đắng cay, thành tín và đổi thay. Chúa ơi dòng đời nhiễu nhương, tội tình trót vương, nguyện Người xót thương, cho hồn luôn tin tưởng tình yêu thương của Thiên Chúa, là chốn vui tựa nương thiên thu.

2. Ngước trông lên một lòng thành tín kính xin Chúa uy linh xót thương thứ tha tội tình giải thoát ngục khiếp kinh, dìu tới miền phúc vinh. Chúa ơi, cuộc đời bể dâu, còn gì nữa đâu, chỉ còn khát khao, cho hồn luôn tin tưởng tình yêu thương của Thiên Chúa là chốn vui tựa nương thiên thu.