HOA DÂNG MẸ
Sr. Isave

1. Thành kính dâng lên Mẹ muôn ngàn màu hoa rực rỡ. Hợp cùng muôn lời ca chúc vinh Nữ Vương đồng trinh. Đây muôn hoa đẹp xinh (i) đoàn con chân thành dâng Mẹ. Hoa thắm đẹp trời mơ muôn ý thơ lòng mến yêu vô bờ.

ĐK. A-ve Ma-ri-a ca khen Mẹ cao sáng vinh quang. A-ve Ma-ri-a tôn vinh Mẹ Nữ Vương thiên đàng. Muôn sắc hoa đẹp tươi như trầm hương dâng Mẹ Thiên Chúa. Hoa ngát hương gần xa muôn lời ca mến yêu chan hòa.

2. Này cánh hoa trắng ngần tâm tình đượm màu thanh khiết. Hợp cùng sắc vàng tươi chúng con mến yêu Mẹ mãi. Hoa xanh dâng về đây như lòng con đong đầy hy vọng. Hoa thắm đỏ yêu thương như lễ dâng trọn xác thân linh hồn.

3. Cùng hát dâng lên Mẹ tâm tình cậy tin yêu mến. Nguyện Mẹ thương dìu đưa thế nhân thoát cơn lầm than. Bao nguy nan trần gian xin Mẹ thương che chở chúng con. Yêu mến Mẹ không ngơi con chúc ca Mẹ hiển vinh muôn đời.