BƯỚC ĐI BÊN NGÀI
Sr. Isave

1. Đời con dâng Chúa trót tâm tư đời con, dâng Chúa xác thân này. Mỏng manh trong kiếp sống hôm nay, tình Chúa vẫn không phai và thương đỡ nâng con từng ngày.

ĐK. Xin Ngài dủ thương và che chở thân con Ngài ơi. Xin được ngợi ca hòa theo tiếng tri ân cảm mến. Con tìm về Chúa nguồn suối mát yêu thương bình an. Muôn ngàn gian nguy con vững tâm bước đi bên Ngài.

2. Ngày đêm thao thức mãi không nguôi tình yêu Thiên Chúa vẫn đong đầy. Và nay trong tiếng hát mê say, tình Chúa vẫn giang tay và đưa dẫn con đi mọi ngày.

3. Buồn vui dâng Chúa những tháng ngày, dù bao giông tố luôn phủ đầy. Ngài thương luôn ủ ấp con thơ, còn dấu ấn không phai này con đã yêu say tình Ngài.