PHÓ DÂNG ĐỜI CON
Sr. Isave


1. Ma-ri-a con phó dâng lên Mẹ hồn xác. Xin thương con thơ đưa dẫn con đi trên trần gian. Xin cho con luôn dấn thân phụng sự yêu mến. Noi gương trung trinh theo bước Mẹ trọn đời con.

ĐK. Ngợi mừng tung hô A-ve Ma-ri-a. Dâng câu chúc vinh hát khen Mẹ thật diễm phúc. Nguyện Mẹ đỡ nâng hộ phù giúp con sống theo gương Mẹ yêu Chúa trọn cuộc đời.

2. Xin dâng lên đây trái tim tinh tuyền nhỏ bé. Mang bao yêu thương luôn vững tin có Mẹ dìu đưa. Xin cho con luôn khiết trinh vâng phục nghèo khó, khiêm nhu đơn sơ Mẹ dẫn con đến quê trời cao.

KẾT: Nhờ Mẹ con gặp Đấng con hằng yêu mến. Nhờ Mẹ con đến với Chúa Đấng con tôn thờ.