RA ĐI
Phanxicô

1. Kìa sóng lên con thuyền cũng lên gió tung bay niềm vui trong Chúa. Tiếng reo hò hòa tiếng reo hò. Cầm lưỡi gươm thiêng của Thánh Linh, với thuẫn khiên in hình Thánh Giá, bước muôn trùng ta cùng ra đi.

ĐK. Ra đi cùng Thiên Chúa có lo chi, sợ gì. Có sợ gì, Thiên Chúa vẫn ở cùng ta.

2. Vì đức tin ta làm chứng nhân với thương yêu dựng xây thế giới sống quên mình là sống quên mình. Dù sóng to con thuyền vẫn trôi đã ra đi không hề lui bước, bước anh hùng theo đường Giê-su.

3. Tựa cánh chim bay vào thế gian, bước ta gieo bình an Thiên Chúa, góp cho đời ngàn tiếng vui cười. Nguyện Chúa luôn dắt dìu đỡ nâng những bước chân đi vào thế giới, những tâm hồn chung niềm tin yêu.