NHỮNG BƯỚC CHÂN VUI
Trầm Hương, FMSR


ĐK. Những bước chân vui Mẹ tiến lên đền thánh. Những bước chân vui Mẹ hiến dâng con mình. Đây Đấng Cứu Tinh nay viếng thăm, đây Ánh Sáng soi nơi tối tăm. Hỡi muôn người mau đến tôn vinh.

1. Này đây lời Ngôn Sứ Si - mê - on hát lên bài ca tụng Chúa (Ha - lê - lui - a, Ha - lê - lui - a!). Vì này mắt con đã thấy Ơn Cứu Độ, ơn Cứu Độ Chúa dành sẵn cho muôn người.

2. Và đây lời Ngôn Sứ An - na nói cho toàn dân được biết. (Ha - lê - lui - a, Ha - lê - lui - a!). Này Đấng Cứu Tinh đã đến: ánh sáng soi đang chiếu rọi cõi lòng thế nhân bao đời.

3. Cùng với Mẹ con tiến dâng lên khát mong được nên nhân chứng. (Ha - lê - lui - a, Ha - lê - lui - a!). Nguyện xin Thánh Thần Chúa đến mau biến đổi giúp chúng con trở thành chứng nhân Tin Mừng.