GỤC NGÃ TRONG ĐỜI
Phanxicô


ĐK. Nhiều khi con gục ngã trong đời: Mờ tối tâm linh, hờn oán nhân sinh, suy tàn hơi sức, xiêu dạt áo cơm. Cây thánh giá nặng trĩu vai người, nguyện có ơn Trời dìu dắt trong đời.

1. Con xin ơn Chúa ngày tháng thêm sức thiêng để con vững tâm bình yên. Đôi khi chớp bể mưa nguồn, con ngước trông mà không ngã trong đau buồn.

2. Ban mai mây thắm màu nắng, xin giúp con tạ ơn Chúa ban niềm vui. Đêm khuya mây nặng kiếp người, xin giúp con cậy trông giữa cơn mưa đời.

3. Con đây thân xác hèn yếu, xin đỡ nâng đời con bước trên trần gian. Con đây linh hồn yếu hèn, xin chiếu soi đời con bước lên Quê Trời.