VINH DANH THIÊN CHÚA
Đỗ Vy Hạ


ĐK. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người chính tâm. Vinh danh trên khắp vũ hoàn. Tình yêu Thiên Chúa giáng trần đêm nay.

1. Này mục đồng mau mau thức giấc đi thôi, và lặng nghe Ta báo cho một Tin Vui: Hôm nay Đấng Cứu Thế giáng sinh trong hang đá Bê-lem. Nhanh chân bước tới mà xem. Kìa Người đang chờ đang mong.

2. Này loài người im đi tiếng khóc bi ai, vì hôm nay con Chúa sinh hạ giữa ngươi. Vui lên hãy cất tiếng hát vang tung hô Chúa cao sang. Đưa tay cứu thoát toàn dân. Khỏi đời nô lệ gian nan.

3. Này loài người mau buông khí giới giao tranh, để nhìn nhau ánh mắt không còn hờn căm. Hôm nay Đấng Cứu Thế giáng sinh đem ân phúc quang vinh. Muôn dân thoát ách lầm than. Hưởng niềm an bình yêu thương.