TÌNH TRỜI VINH SÁNG
Đỗ Vy Hạ


ĐK. Giữa đêm âm u âm u. Gió reo vi vu vi vu. Nhạc rền vang thiên sứ loan báo tin vui mừng. Chúa sinh trong hang Bê-lem. Phúc ân đem cho nơi nơi. Mục đồng ơi mau đến xem Ngôi Hai ra đời.

1. Gió ơi! Ngừng nhịp đi thôi. Lắng nghe thần nhạc reo vui. Đêm hôm nay con Chúa cao sang. Đã sinh xuống giữa nơi trần gian.

2. Chúa đem tình trời vinh sáng. Xóa tan phiền muộn nhân gian. Lau khô đi nước mắt muôn dân. Và tô thắm nét môi cười vui.

3. Hát lên ngàn vạn câu ca. Chúc khen tình Người bao la. Yêu thương ta nên Chúa sinh ra. Nguồn cứu rỗi thứ tha tội nhơ.