BÀI CA THIÊN THẦN
Đỗ Vy Hạ


1. Mục đồng ơi! Hãy lắng tai để nghe Ta báo một Tin Vui: Này Con Thiên Chúa đến giữa các ngươi trong máng chiên hang lừa tanh hôi. Mục đồng ơi! Hãy đứng lên và nhanh chân bước về Bê-lem. Tìm Con Thiên Chúa đến với nhân gian trong xác thân con người cơ hàn.

ĐK. Vinh danh Thiên Chúa trên trời vinh danh Vua cả muôn loài. An vui trên khắp cõi đời cho người lòng ngay. Hôm nay Thiên Chúa Ngôi Hai đem muôn ân thánh tuyệt vời. Giao duyên tình nghĩa đất trời ôi tình muôn đời.

2. Mục đồng ơi! Hãy lắng tai để nghe Ta báo một Tin Vui: Này Con Thiên Chúa giáng thế đêm nay trong gió sương đêm lạnh mùa đông. Mục đồng ơi! Hãy đến mau lặng quỳ cung kính gần bên nôi. Thờ lạy Con Chúa đến nối đất trời đem Phúc Âm sáng soi muôn người.

3. Mục đồng ơi! Hãy lắng tai để nghe Ta báo một Tin Vui: Này Con Thiên Chúa đến cứu nhân loại khỏi bóng đêm tội đời vui say. Mục đồng ơi! Cất tiếng lên ngợi khen Thiên Chúa lời vinh danh. Và hãy mau đến khắp hết mọi miền loan báo đi Tin Vui an bình.