KHÚC CA DÂNG VUA TÌNH YÊU
Đỗ Vy Hạ


1. Về đây gần bên máng cỏ hợp lòng dâng lên khúc tình thơ. Tuổi xanh ươm những ước mơ tiếng hát đơn sơ mến yêu tin thờ. Nguyện xin Tình Yêu giáng trần ngọn lửa thiêng sưởi ấm hồn con. Và xin thắp sáng tin yêu dẫn bước con đi thoát mọi hiểm nguy.

ĐK. Ôi Vua Tình Yêu! Vinh danh Ngài tầng trời hân hoan. Ôi Vua Bình An! Chúc tụng ngài trần hoàn tấu vang. Ôi Vua Tình Yêu! Xin thương nhận lòng thành con dâng. Ôi Vua Bình an! Xin chúc lành cuộc đời thế nhân.

2. Về đây gần bên máng cỏ hợp lòng dâng lên khúc tình ca. Đời con năm tháng trôi qua biết mấy ưu tư biết bao dại khờ. Nguyện xin Tình Yêu giáng trần nguồn ủi an nâng đỡ đời con. Dủ thương ban xuống muôn ơn khắp thế nơi nơi chứa chan niềm vui.