XIN CHÚA THÁNH THẦN NGỰ ĐẾN
Trương Thế Bạch


1. Lạy Chúa Thánh Thần, nguồn mạch sự sống Đấng yêu thương vô bờ, là ngọn lửa mến suối ơn thiêng chan hòa. Lạy Chúa Thánh Thần, cầu Ngài hãy đến chúng con đang chờ mong. Cầu Ngài hãy đến xóa tan đi ưu phiền, con đang mong chờ, con xin Chúa đến ở lại với con.

ĐK: Xin Thần Linh Chúa, cầu Ngài hãy đến sáng soi gian trần. Xin Thần Linh Chúa, cầu Ngài hãy đến ủi an nhân thế. Xin Ngài đến ngự, bừng lên yêu thương xóa tan hận thù. Thắp lên lửa yêu, rạng ngời thương mến chan hòa phúc ân.

2. Lạy Chúa Thánh Thần, cầu Ngài mưa xuống đất đai đang khô cằn, cầu Ngài hãy đến thế nhân đang mong chờ. Lạy Chúa Thánh Thần, cầu Ngài hãy đến nhóm lên trong lòng con, một ngọn lửa mến cháy lên trong tâm hồn, trong tim mỗi người, dạt dào tin mến trông cậy Chúa luôn.

3. Lạy Chúa Thánh Thần, cầu Ngài hãy đến để con thêm can trường, nhiệt thành hun đốt trái tim con tươi hồng. Về tới buôn làng, cùng Ngài con bước chứng nhân cho tình yêu, cùng Ngài chia sớt đến với nhau vui buồn, yêu thương cho người, ngại gì gian khó có Ngài giúp con.