GIỌT LỆ THỐNG HỐI
Trương Thế Bạch


1. Ánh mắt này nhìn lên thống hối, giọt lệ này khóc cho tội con. Giọt lệ buồn khóc cho đời con nhiều lần rồi đứa con tội lỗi. Con ăn năn, con van xin tha cho con, khóc cho cuộc đời. Phận người yếu đuối, nguyện Chúa thương con một lần xin thứ tha.

ĐK: Thương con Ngài ơi thương con bụi cát hư vô phận người Chúa ơi! Xin thương con Ngài ơi. Cho con vòng tay yêu thương trong lòng Cha yêu, đứa con trở về gục đầu xin thứ tha.

2. Ánh mắt này nhìn lên thống hối, giọt lệ này Chúa tha tội con. Vì tình Ngài chứa chan tình thương Ngài chẳng hề chấp con tội lỗi. Luôn thương tha, luôn bao dung, luôn yêu thương, dẫu con phản bội. Một lòng yêu thương, chẳng chấp chi con tình Ngài luôn thứ tha.

3. Ánh mắt này nhìn lên thống hối, giọt lệ buồn xót thương đời con. Vì tình Ngài bước lên đồi cao, vì tình Ngài chết treo thập giá. Bao đau thương, thay cho con, thay nhân gian gánh bao tội đời. Chỉ vì yêu thương, lạy Chúa con đây phụ tình xin thứ tha.