LÚA CHÍN TRÊN ĐỒNG
Phanxicô

1. Lúa chín trên đồng, trên đồng lúa tỏa hương, trên đồng lúa chín tỏa hương. Nguyện Chúa sai thợ đi gặt về.

ĐK. Nguyện xin dạy chúng con thành những tông đồ luôn nhiệt thành.

2. Đến báo Tin Mừng cho người khắp mọi nơi, Tin Mừng loan khắp mọi nơi. Nguyện bước chân người luôn nhiệt thành.

3. Có ánh Tin Mừng, cõi đời sáng tình thương, cõi đời chan chứa tình thương nhờ những tông đồ luôn nhiệt thành.