MÂY BAY VỀ TRỜI
Phanxicô


ĐK. Mây bay về trời, lá rụng về cội, sông trôi về nguồn.

1. Con mong về bên Chúa bến thiêng cho đời con. Con mong về với Ngài nghỉ yên mãi muôn đời

2. Mây bay tìm Thiên Chúa, Chúa cho mây sạch trong. Con mong được sáng lòng sạch trong suốt cuộc đời

3. Khi ngưng dòng năm tháng lá rơi xuống cội xưa. Sông trôi vào biển rộng, Trời cao đón con về