RA ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Lúa đã chín trên đồng vàng tươi. Hãy cất bước lên đường người ơi! Ta mau xin chủ ruộng sai đến. Xin ban thêm thợ gặt nhiệt tâm.

ĐK: Nguyện đi theo Chúa luôn dù hiểm nguy lòng mãi vững tin Ngài thôi. Tình yêu Thiên Chúa như giục giã con truyền rao Tin Vui của Chúa. Nguyện xin đi khắp nơi vượt biển khơi tìm đến ủi an mọi người. Trở nên như muối men để ướp cho trần gian thấm đẫm Tin Mừng.

2. Dẫu khốn khó giăng trên đường đi. Chúa dẫn lối con không sợ chi. Con kiên trung nguyện làm nhân chứng. Cho muôn phương nảy mầm tình thương.

3. Hãy tiến bước rắc gieo lời Chúa. Đem an vui cho người khổ đau. Sống xứng đáng đồ đệ của Chúa. Luôn cho đi bằng cả tình yêu.

4. Hãy cất bước đến nơi thành đô. Hãy cất bước đến nơi làng buôn. Đem yêu thương và nguồn chân lý. Cho muôn dân hưởng nguồn hồng ân.