HÃY ĐẾN BELEM
Đỗ Vy Hạ


ĐK. Hãy đến Bê-lem hỡi loài người đừng ngủ say giấc mộng. Này Con Chúa đã giáng trần một đêm đông giá băng. Hãy đến Bê-lem dâng nhịp nhàng ngàn lời ca tiếng đàn. Này Con Chúa đã giáng trần vì yêu thương thế nhân.

1. Này Người vừa đến đàn hỡi hãy tấu lên! Dâng Chúa Trời bài ca mới đây tin vui toàn thế giới: Ngôi Hai xuống đời chuộc tội người khắp nơi.

2. Này Người vừa đến đồi núi hãy đứng lên! Reo với ngàn vì sao sáng đây yêu thương đầy muôn lối. Bay trong gió ngàn ngập tràn trên thế gian.

3. Này Người vừa đến biển sóng hãy vút cao. Mau đón chào nguồn ân phúc đây ơn an bình Chúa hứa. Ban cho những người một đời yêu thiết tha.

4. Này Người vừa đến vạn quốc hãy ngước lên! Quên tháng ngày đầy tăm tối đây muôn hoa đồng lúa mới. Dâng lên Chúa Trời dạt dào hương ngát thơm.