GƯƠNG THÁNH GIA
Vũ Đình Ân


1. Gia đình trên dưới thuận hòa như vườn cây tốt trổ hoa. Yêu người yêu Chúa hết tình một đời hạnh phúc lâu bền.

ĐK: Gương Thánh Gia dù gian khó vẫn luôn vượt qua. Yêu thương nhau hiệp nhất gia đình thủy chung.

2. Gia đình chung sức một lòng ân cần khuya sớm cùng nhau. Nên một gia thất êm đềm đồng hành chia sớt vui buồn.

3. Gia đình êm ấm một đời không sợ nguy biến lầm than. Tâm thành tin mến trong lòng phụng thờ Thiên Chúa muôn đời.