DÂNG HOA 2
Hồng Bính


ĐK. Trước Tòa (mà) bừng sáng, nến với hoa, chúng con mến Mẹ (í a) trọn niềm, trọn niềm (í a) kính dâng. Kính dâng muôn đóa hoa đẹp, với tấm lòng trẻ thơ, con hái về dâng tiến, Mẹ thương mà nhận cho.

1. Hoa trắng đẹp Mẹ ơi, dâng tiến Mẹ Tình Yêu, như hoa trắng vô ngần, tâm hồn con trắng trong. Và đây, bông hoa đỏ thắm tươi, khắc ghi một khối tình, khối tình đoàn con thơ bé, xin dâng Mẹ Tình Yêu.

2. Hoa sắc vàng đẹp xinh, dâng tiến Mẹ Đồng Trinh, vinh quang Mẹ sáng ngời, Đấng đầy muôn phúc ơn. Và đây, bông hoa đẹp sắc xanh, con dâng Mẹ Nhân Lành, chân thành đoàn con thơ bé, xin suốt đời cậy trông.

3. Dâng tiến Mẹ Sầu Bi, hoa tím buồn Mùa Thương, Canvê Mẹ thông phần, với Người Con dấu yêu. Và đây, hoa sen tỏa ngát hương, con dâng Mẹ Tinh Tuyền, biển đời tràn bao giống tố, con xin Mẹ dìu đưa.