DÂNG MẸ GIA ĐÌNH
Hồng Bính (ý thơ: Ngô Liên Phương)


ĐK. Mẹ ơi! Đoàn con dâng Mẹ với trọn niềm tin, Mẹ thương giữ gìn che chở gia đình. Trần gian, tựa như biển rộng sóng cuồng trào dâng, Mẹ thương đoái nhìn giữ gìn đoàn con.

1. Con nguyện dâng tuổi thơ ngọc ngà, dâng bài ca mái nhà êm ấm, dâng lời kinh thắm tình Mẹ Cha, gia đình luôn ấm êm thuận hòa.

2. Con nguyện dâng tiếng ru Mẹ hiền, ru đời con biển trời yêu mến, ru đời con thuở còn nằm nôi, theo đời con suốt trong cuộc đời.

3. Con thành tâm kính dâng Mẹ hiền, dâng người Cha vất vả năm tháng, trên ruộng trưa đẫm giọt mồ hôi, nuôi đàn con tháng năm mỏi mòn.

4. Con thành tâm kính dâng Mẹ lành, xin Mẹ thương tháng ngày nâng đỡ, gia đình con sống đời an vui, trong bàn tay của Mẹ dìu đưa.