TIẾNG LÒNG DÂNG 14
Hồng Bính

1. Ôi Chúa ơi! Ba mươi năm qua rồi, nguồn hồng ân tuôn trào, ngàn hồng ân vô giá. Xin Ngài hãy nhận cho, lời hát tri ân Ngài.

Đk. Lạy Chúa con xin dâng lên Ngài, dâng ba mươi năm dài, bao đau khổ buồn vui, năm tháng dài lao tác. Giờ đây, con xin dâng lên Ngài, cuộc sống con ngày mai, khi vui hay khi buồn, Ngài đỡ nâng dìu đưa.

2. Ôi Chúa ơi! Ba mươi năm qua rồi, hỏi đời con có gì, để mà dâng lên Chúa, như của lễ chiều xưa, được Chúa Cha vui lòng.

3. Ôi Chúa ơi! Con xin dâng lên Ngài, trọn cuộc sống mai ngày, ngập tràn muôn lo lắng, trách nhiệm với nhọc lao, nặng gánh trên vai già.