NHỚ VỀ TỔ TIÊN
Trương Thế Bạch

1. Thắp lên một nén hương trầm kính nhớ về ông bà tổ tiên, thương nhớ về mẹ cha thân yêu. Nhớ hoài ơn cha nghĩa mẹ, ơn cha mẹ mênh mông biển trời. Nghe gió xuân về thương nhớ mẹ cha, ông bà tổ tiên.

ĐK: Nước có nguồn, cây có cội, con người là có tổ tiên, làm người phải nhớ tổ tiên. Chúa mùa xuân thương đến ông bà, thương đến cha mẹ, được an vui bên Chúa muôn đời.

2. Thắp lên một nén hương lòng, thương nhớ về nghĩa mẹ tình cha, bao tháng ngày khổ công nuôi con. Nghĩa mẹ con chưa đáp đền, thương cha từng gian lao sớm chiều. Dâng nén hương lòng tha thiết, nguyện xin Chúa thương mẹ cha.

3. Nhớ cha giãi nắng mưa dầu, nhớ đến mẹ nhớ lời ầu ơ, công dưỡng dục ngày đêm nuôi con. Nhớ mẹ nâng niu bế bồng, cha nuôi dạy bên con vỗ về, ghi nhớ muôn đời con biết làm sao đáp đền giờ đây.