ÔNG BÀ CHA MẸ KÍNH YÊU!
Trương Thế Bạch

1. Ông bà cha mẹ của con đã ra đi bao niềm nhớ thương. Để lại trong con bao niềm yêu dấu ngậm ngùi, khi xuân đến về thương nhớ ông bà, mẹ cha thân thương, dâng lòng kính yêu.

ĐK: Giờ đây, xin thắp lên một nén hương trầm, nén hương lòng nhớ về tổ tiên, nhớ ông bà cha mẹ kính yêu.

2. Chân thành nhớ về tổ tiên, nhớ công ơn cha mẹ lớn lao. Làm người ai ơi đêm ngày phải nhớ một đời ghi ơn đáp đền, công đức sinh thành mẹ cha thân yêu, con nguyện nhớ ghi.

3. Dâng về cha mẹ tình con, đóa hoa thơm tỏ lòng kính yêu. Một đời ghi ơn sinh thành nuôi nấng, một đời thương con gánh nặng mưa nắng giãi dầu mẹ cha hy sinh cho đàn con dấu yêu.