SỰ SÁNG THẾ GIAN
Trương Thế Bạch

1. Các con là ánh sáng cho trần gian, các con là muối men không nhạt đi. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, chẳng có ai thắp đèn rồi để trong cái thùng.

ĐK: Các con hãy chiếu sáng cho cuộc đời, các con là muối men cho trần gian. Để họ thấy những công việc tốt anh em làm mà tôn vinh Cha các con Đấng ngự trên trời.

2. Các con là muối ướp cho cuộc đời, các con là chứng nhân cho tình yêu. Đừng nhạt đi, hãy giữ luôn mặn mà luôn thắm nồng, nên muối men ướp mặn để đời luôn thắm nồng.

3. Các con là ánh sáng cho trần gian, các con hãy chiếu sáng cho trần gian. Để đèn soi chiếu sáng cho mọi người trên thế trần, nên chứng nhân sáng ngời làm rạng danh Chúa Trời.